Verzuim aanpakken met professionele ondersteuning van een arbodienst

Dankzij de Arbodienst kunnen werkgevers en werknemers gerust zijn, wetende dat de regelgeving omtrent een gezonde en veilige werkvloer gewaarborgd worden. Indien er aanpassingen gemaakt moeten worden in bepaalde processen, dan kan de Arbodienst hier professionele ondersteuning bij bieden. Ook als het gaat om regelmatig verzuim van medewerkers kan de Arbodienst optreden. Kom in de tekst hieronder alles te weten over wat de Arbodienst is, wat ze doen en op welke manier de Arbodienst verzuim op een professionele wijze aanpakt.

 

Wat is de Arbodienst eigenlijk?

De arbodienst is externe dienstverlener die ervoor zorgt dat werkgevers zich houden aan het naleven van de regels omtrent arbeidsomstandigheden en gezondheid op de werkvloer. De naam “Arbo” is afkomstig van het woord arbeidsomstandigheden. De Arbodienst heeft als taak om een positieve bijdrage te leveren aan het creëren en waarborgen van een veilige en gezonde werkplek voor werkgever en werknemers.

 

Wat doet de Arbodienst?

De Arbodienst wordt ingesteld om ervoor te zorgen dat alles op de werkvloer binnen een bedrijf veilig en gezond gebeurt. Alle protocollen worden gecheckt om na te gaan in hoeverre de werkgever de regelgeving naleeft omtrent gezondheidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften op het werk. Daar komt bij dat de Arbodienst ook kennis en ervaring heeft met verzuimbeheer en dat de Arbodienst verantwoordelijk is voor medische keuringen voor werknemers die langere tijd verzuimen. Er wordt ook advies en voorlichting verstrekt omtrent het veilig en gezond houden van de werkvloer.

 

Hoe pakt de Arbodienst verzuim aan

De Arbodienst is belangrijk voor het aanpakken van verzuim in een bedrijf. De Arbodienst zorgt voor het vaststellen voor regels en afspraken over hoe met ziekteverzuim om te gaan binnen een organisatie. Als een werknemer ziek is, wordt er contact opgenomen met de bedrijfsarts om te bepalen hoe snel de werknemer weer aan het werk kan. Samen met de werknemer en werkgever wordt een plan gemaakt om terug te keren naar het werk. Nog een manier waarop de Arbodienst verzuim aanpakt is door het geven van advies en voorlichting, zowel aan de werkgever als werknemers.

 

Professionele aanpak Arbodienst

De Arbodienst gaat op een professionele wijze te werk om verzuim binnen bedrijven aan te pakken. De huidige situatie wordt op een deskundige wijze geanalyseerd en vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Er wordt ook professioneel advies gegeven, samengewerkt met experts op het gebied van gezondheid en de Arbodienst geeft waardevolle tips en inzichten in hoe werknemers beter om kunnen gaan met regelmatig ziek worden en het zo kort mogelijk houden van het verzuim.